เลขทะเบียน

ทะเบียนสวย 3 หลัก

ฐจ 100
กรุงเทพมหานคร
16
119,000 บาท
งท 100
กรุงเทพมหานคร
4
149,000 บาท
ญท 100
กรุงเทพมหานคร
6
159,000 บาท
กย 101
กรุงเทพมหานคร
11
59,000 บาท
กจ 101
กรุงเทพมหานคร
9
65,000 บาท
กร 108
กรุงเทพมหานคร
14
159,000 บาท
7กว 108
กรุงเทพมหานคร
0
39,000 บาท
ขธ 108
กรุงเทพมหานคร
15
65,000 บาท
ขข 117
กรุงเทพมหานคร
13
129,000 บาท
ขษ 117
กรุงเทพมหานคร
15
45,000 บาท
ญฬ 118
กรุงเทพมหานคร
19
45,000 บาท
กง 119
กรุงเทพมหานคร
14
55,000 บาท
กธ 121
กรุงเทพมหานคร
9
39,000 บาท
พร 144
กรุงเทพมหานคร
21
99,000 บาท
กร 144
กรุงเทพมหานคร
14
159,000 บาท
กล 151
กรุงเทพมหานคร
14
49,000 บาท
พต 159
กรุงเทพมหานคร
26
89,000 บาท
งล 159
กรุงเทพมหานคร
23
129,000 บาท
งว 159
กรุงเทพมหานคร
23
128,000 บาท
7กม 168
กรุงเทพมหานคร
28
189,000 บาท
ฏฏ 168
กรุงเทพมหานคร
0
3,990,000 บาท
กธ 171
กรุงเทพมหานคร
14
45,000 บาท
ฉร 181
กรุงเทพมหานคร
19
55,000 บาท
ธว 188
กรุงเทพมหานคร
27
49,000 บาท
งน 188
กรุงเทพมหานคร
24
55,000 บาท
กษ 189
กรุงเทพมหานคร
23
69,000 บาท
กอ 189
กรุงเทพมหานคร
25
69,000 บาท
ขล 195
กรุงเทพมหานคร
23
59,000 บาท
ฉย 199
กรุงเทพมหานคร
32
69,000 บาท
จก 200
กรุงเทพมหานคร
9
79,000 บาท
1กร 202
กรุงเทพมหานคร
10
39,000 บาท
กก 205
กรุงเทพมหานคร
9
99,000 บาท
ขายแล้ว
ธค 232
กรุงเทพมหานคร
0
35,000 บาท
ภล 232
กรุงเทพมหานคร
14
35,000 บาท
กห 242
กรุงเทพมหานคร
14
59,000 บาท
กม 289
กรุงเทพมหานคร
25
79,000 บาท
ขายแล้ว
ขง 299
กรุงเทพมหานคร
0
45,000 บาท
งบ 299
กรุงเทพมหานคร
26
49,000 บาท
ขท 299
กรุงเทพมหานคร
23
45,000 บาท
กน 323
กรุงเทพมหานคร
14
45,000 บาท
ญห 325
กรุงเทพมหานคร
0
32,000 บาท
ฉล 355
กรุงเทพมหานคร
24
65,000 บาท
ขง 357
กรุงเทพมหานคร
19
55,000 บาท
ฉฐ 357
กรุงเทพมหานคร
29
45,000 บาท
กค 357
กรุงเทพมหานคร
20
49,000 บาท
ธอ 369
กรุงเทพมหานคร
28
59,000 บาท
กษ 369
กรุงเทพมหานคร
23
69,000 บาท
ฉฐ 370
กรุงเทพมหานคร
0
55,000 บาท
ญห 370
กรุงเทพมหานคร
0
49,000 บาท
กษ 400
กรุงเทพมหานคร
9
69,001 บาท
ขย 400
กรุงเทพมหานคร
14
69,000 บาท
กษ 414
กรุงเทพมหานคร
14
55,000 บาท
วต 424
กรุงเทพมหานคร
19
59,000 บาท
ขธ 454
กรุงเทพมหานคร
19
49,000 บาท
ขต 455
กรุงเทพมหานคร
19
55,000 บาท
วว 459
กรุงเทพมหานคร
30
159,000 บาท
กธ 459
กรุงเทพมหานคร
23
75,000 บาท
จจ 465
กรุงเทพมหานคร
27
99,000 บาท
จง 465
กรุงเทพมหานคร
23
49,000 บาท
ขธ 468
กรุงเทพมหานคร
0
49,000 บาท
งธ 488
กรุงเทพมหานคร
26
49,000 บาท
ธย 500
กรุงเทพมหานคร
17
89,000 บาท
ขธ 500
กรุงเทพมหานคร
11
89,000 บาท
กร 505
กรุงเทพมหานคร
15
99,000 บาท
กธ 505
กรุงเทพมหานคร
15
45,000 บาท
ฐต 515
กรุงเทพมหานคร
23
65,000 บาท
วง 519
กรุงเทพมหานคร
23
49,000 บาท
ษต 535
กรุงเทพมหานคร
20
35,000 บาท
กบ 545
กรุงเทพมหานคร
17
159,000 บาท
7กว 545
กรุงเทพมหานคร
0
49,000 บาท
กจ 545
กรุงเทพมหานคร
21
89,000 บาท
ขต 545
กรุงเทพมหานคร
19
99,000 บาท
ษณ 546
กรุงเทพมหานคร
24
59,000 บาท
กค 554
กรุงเทพมหานคร
19
55,000 บาท
กล 559
กรุงเทพมหานคร
26
65,000 บาท
กต 559
กรุงเทพมหานคร
23
69,000 บาท
กฉ 559
กรุงเทพมหานคร
25
65,000 บาท
ขายแล้ว
ธษ 564
กรุงเทพมหานคร
0
49,000 บาท
ธค 564
กรุงเทพมหานคร
23
49,000 บาท
ขายแล้ว
งน 565
กรุงเทพมหานคร
0
65,000 บาท
ขายแล้ว
กบ 565
กรุงเทพมหานคร
0
159,000 บาท
ขายแล้ว
กว 565
กรุงเทพมหานคร
0
65,000 บาท
กฉ 565
กรุงเทพมหานคร
22
59,000 บาท
ขก 565
กรุงเทพมหานคร
19
65,000 บาท
ขห 565
กรุงเทพมหานคร
23
65,000 บาท
งฉ 566
กรุงเทพมหานคร
24
45,000 บาท
กจ 575
กรุงเทพมหานคร
24
39,000 บาท
กร 585
กรุงเทพมหานคร
23
119,000 บาท
ขธ 585
กรุงเทพมหานคร
24
55,000 บาท
ขายแล้ว
ฐว 588
กรุงเทพมหานคร
36
59,000 บาท
กว 588
กรุงเทพมหานคร
28
45,000 บาท
ขง 591
กรุงเทพมหานคร
0
65,000 บาท
ธษ 591
กรุงเทพมหานคร
0
55,000 บาท
ขย 595
กรุงเทพมหานคร
0
85,000 บาท
ขอ 595
กรุงเทพมหานคร
0
99,000 บาท
ขอ 599
กรุงเทพมหานคร
0
89,000 บาท
กอ 600
กรุงเทพมหานคร
0
49,000 บาท
งจ 600
กรุงเทพมหานคร
0
59,000 บาท
กบ 606
กรุงเทพมหานคร
0
89,000 บาท
ษษ 645
กรุงเทพมหานคร
0
99,000 บาท
ศข 645
กรุงเทพมหานคร
0
55,000 บาท
งข 654
กรุงเทพมหานคร
0
69,000 บาท
ขายแล้ว
ธษ 654
กรุงเทพมหานคร
0
69,000 บาท
วง 654
กรุงเทพมหานคร
23
69,000 บาท
กม 656
กรุงเทพมหานคร
0
59,000 บาท
ขษ 656
กรุงเทพมหานคร
0
59,000 บาท
ฉฉ 688
กรุงเทพมหานคร
0
159,000 บาท
จจ 688
กรุงเทพมหานคร
0
139,000 บาท
ธจ 688
กรุงเทพมหานคร
0
55,000 บาท
วน 696
กรุงเทพมหานคร
0
49,000 บาท
กห 699
กรุงเทพมหานคร
0
55,000 บาท
งน 700
กรุงเทพมหานคร
0
69,000 บาท
ขพ 707
กรุงเทพมหานคร
0
39,000 บาท
ขร 711
กรุงเทพมหานคร
0
55,000 บาท
ขว 718
กรุงเทพมหานคร
0
55,000 บาท
ขว 727
กรุงเทพมหานคร
0
45,000 บาท
กม 747
กรุงเทพมหานคร
0
45,000 บาท
กธ 757
กรุงเทพมหานคร
0
39,000 บาท
พว 787
กรุงเทพมหานคร
0
45,000 บาท
พฉ 797
กรุงเทพมหานคร
0
39,000 บาท
ฉว 799
กรุงเทพมหานคร
0
49,000 บาท
ฉท 800
กรุงเทพมหานคร
0
99,000 บาท
กษ 800
กรุงเทพมหานคร
0
89,000 บาท
ขท 808
กรุงเทพมหานคร
0
69,000 บาท
ภข 808
กรุงเทพมหานคร
0
69,000 บาท
งล 808
กรุงเทพมหานคร
0
75,000 บาท
ฉร 818
กรุงเทพมหานคร
0
89,000 บาท
งห 818
กรุงเทพมหานคร
0
99,000 บาท
กม 828
กรุงเทพมหานคร
0
79,000 บาท
ขต 828
กรุงเทพมหานคร
0
75,000 บาท
กร 838
กรุงเทพมหานคร
0
159,000 บาท
ษษ 838
กรุงเทพมหานคร
0
159,000 บาท
กค 838
กรุงเทพมหานคร
0
65,000 บาท
งบ 848
กรุงเทพมหานคร
26
55,000 บาท
ขข 848
กรุงเทพมหานคร
0
159,000 บาท
กง 848
กรุงเทพมหานคร
23
49,000 บาท
กษ 855
กรุงเทพมหานคร
0
39,000 บาท
พพ 855
กรุงเทพมหานคร
0
119,000 บาท
ฐจ 858
กรุงเทพมหานคร
0
59,000 บาท
กจ 858
กรุงเทพมหานคร
0
55,000 บาท
ฐท 868
กรุงเทพมหานคร
0
69,000 บาท
ขข 868
กรุงเทพมหานคร
0
168,000 บาท
4กญ 868
กรุงเทพมหานคร
0
25,000 บาท
พข 868
กรุงเทพมหานคร
0
59,000 บาท
กท 889
กรุงเทพมหานคร
0
159,000 บาท
ธง 889
กรุงเทพมหานคร
0
159,000 บาท
ขน 889
กรุงเทพมหานคร
0
99,000 บาท
กน 889
กรุงเทพมหานคร
0
85,000 บาท
ฐท 898
กรุงเทพมหานคร
0
109,000 บาท
งน 898
กรุงเทพมหานคร
0
119,000 บาท
กว 899
กรุงเทพมหานคร
0
99,000 บาท
กฉ 899
กรุงเทพมหานคร
0
119,000 บาท
ธษ 900
กรุงเทพมหานคร
0
125,000 บาท
กค 909
กรุงเทพมหานคร
0
79,000 บาท
กว 909
กรุงเทพมหานคร
0
69,000 บาท
ขต 909
กรุงเทพมหานคร
0
75,000 บาท
7กท 911
กรุงเทพมหานคร
0
159,000 บาท
งล 915
กรุงเทพมหานคร
0
55,000 บาท
ฉว 919
กรุงเทพมหานคร
0
99,000 บาท
วห 919
กรุงเทพมหานคร
0
119,000 บาท
ขท 929
กรุงเทพมหานคร
0
69,000 บาท
จย 929
กรุงเทพมหานคร
0
79,000 บาท
วม 939
กรุงเทพมหานคร
0
69,000 บาท
ฐก 949
กรุงเทพมหานคร
0
59,000 บาท
กจ 949
กรุงเทพมหานคร
0
45,000 บาท
ขว 951
กรุงเทพมหานคร
0
75,000 บาท
งบ 951
กรุงเทพมหานคร
0
79,000 บาท
กห 954
กรุงเทพมหานคร
0
49,000 บาท
กฉ 955
กรุงเทพมหานคร
0
65,000 บาท
กน 955
กรุงเทพมหานคร
0
69,000 บาท
ขธ 959
กรุงเทพมหานคร
0
129,000 บาท
งข 964
กรุงเทพมหานคร
0
49,000 บาท
ขก 966
กรุงเทพมหานคร
0
49,000 บาท
กค 969
กรุงเทพมหานคร
0
75,000 บาท
ธง 969
กรุงเทพมหานคร
0
189,000 บาท
กห 969
กรุงเทพมหานคร
0
75,000 บาท
4กว 969
กรุงเทพมหานคร
0
39,000 บาท
ธข 979
กรุงเทพมหานคร
0
65,000 บาท
กว 979
กรุงเทพมหานคร
0
69,000 บาท
ธก 981
กรุงเทพมหานคร
0
59,000 บาท
กห 981
กรุงเทพมหานคร
0
59,000 บาท
กษ 982
กรุงเทพมหานคร
0
55,000 บาท
งล 987
กรุงเทพมหานคร
0
69,000 บาท
ธบ 988
กรุงเทพมหานคร
0
85,000 บาท
ฉฉ 988
กรุงเทพมหานคร
0
199,000 บาท
กล 988
กรุงเทพมหานคร
0
89,000 บาท
ขง 989
กรุงเทพมหานคร
0
179,000 บาท
งร 990
กรุงเทพมหานคร
0
45,000 บาท
พฉ 991
กรุงเทพมหานคร
0
75,000 บาท
ธน 991
กรุงเทพมหานคร
0
65,000 บาท
ฐอ 993
กรุงเทพมหานคร
0
59,000 บาท
กม 995
กรุงเทพมหานคร
0
79,000 บาท
กล 995
กรุงเทพมหานคร
0
69,000 บาท
ขอ 996
กรุงเทพมหานคร
0
65,000 บาท
กว 996
กรุงเทพมหานคร
0
49,000 บาท
กษ 997
กรุงเทพมหานคร
0
49,000 บาท
ฐอ 997
กรุงเทพมหานคร
0
55,000 บาท
กห 998
กรุงเทพมหานคร
0
89,000 บาท
กม 998
กรุงเทพมหานคร
0
129,000 บาท